» LOGG INN - OILCOMP BOOKING

Avtalekunder

Velkommen til Norsk Petroleumsteknisk Senter AS, et selskap i OilComp Gruppen

Norsk Petroleumsteknisk Senter (NPS) tilbyr kurs og annen opplæring innen bore- og brønnteknologi.
 
Opplæringen gjennomføres både for å øke kompetansen til våre kursdeltagere innen bore- og brønnfagene, men også sikre at deltagerne våre oppnår et høyt kunnskapsnivå og ferdigheter når de skal sertifiseres i henhold til krav fra internasjonale sertifiseringsorgan som IWCF (International Well Control Forum) innen trykkontroll.

Våre instruktører har lang erfaring fra bore- og brønnoperasjoner fra norsk og andre lands sokler. Sammen med bruk av boresimulatorer vil dette gi kursdeltagerne en opplæring slik det forventes for å kunne operere bore- og brønnaktiviteter på en sikker og effektiv måte. Bruk av E-læring (Well Learn) gjør at deltakerne kan forberede seg før kursene våre starter.

   » HURTIGVALG KURS: